Обратна връзка

Във Vba32 AntiRootkit е внедрен механизъм за събиране на информация, която може да помогне при анализа на ситуации на компютъра на ползващия, чрез изпращане в службата за техническа поддръжка. За тази операция отговаря прозореца Logging State.

 

Обратна връзка