Системни изисквания

32-битови версии на операционни системи: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7.  

Също така за стабилна работа на приложенията са необходими последните сървис-пакове и обновявания на операционната система.

Внимание: Стартирането и работата на приложението е възможно само с права на Администратор.

 

Системни изисквания