Режими на работа на Vba32 AntiRootkit

Vba32 AntiRootkit може да работи в три режима (с поддръжка на антивирусното ядро Vba32 и без него).  

 

  1. В първия режим, с поддръжка на антивирусните бази, модула се намира в папка %VBA32%. След своето зареждане той се опитва да получи достъп до COM-обекта на антивирусното ядро Vba32 и в случай на успех го използва за проверка.
  2. Ако достъпа до COM-обекта е неуспешен, модула зарежда антивирусното ядро и бази за себе си в паметта и работи с тях директно.
  3. В третия режим може да се ползва модула Vba32 AntiRootkit отделно от комплекса VBA32. В този режим проверката за откриваните обекти с антивирусното ядро няма да се извършва.

 

 

Режими на работа на Vba32 AntiRootkit