Запознаване с Vba32 AntiRootkit

Компания ВирусБлокАда разработи модул Vba32 AntiRootkit, чиято цел е откриване и неутрализация на руткитове – програми, осигуряващи постоянно, устойчиво и неопределимо присъствие на компютъра. При това се извършва търсене както на вече известни (добавени в базата), така и неизвестни типове руткитове.

Този раздел съдържа следните статии:

  • Методи за търсене на kernel-mode руткитове
  • Режими на работа на Vba32 AntiRootkit
  • Изисквания към системата

 

Запознаване с Vba32 AntiRootkit