Карантина

Карантината на Vba32 AntiRootkit’а може да бъде извикана чрез избор на меню File – Quarantine. В появилия се прозорец ще бъдат показани файловете, поместени от ползващия в карантината с помощта на скрипта с указание на неговото име и размер. Също така се показва и допълнителна информация: обем на мястото на диска, заеман от модула, а също и резултата от проверката на цифровия подпис и проверката на антивирусното ядро.

Ако файла се детектира от антивирусното ядро, той се отбелязва с червено (точно детектиране) или с жълт цвят (подозрение). Всички останали модули се показват в черен цвят.

Vba32 AntiRootkit quarantine Карантина
Прозорец Quarantine

Също така карантината позволява да се извършат следните операции:

  • възстановяване на отбелязаните файлове на диска;

За възстановяване е необходимо да се включи флага срещу името на нужния обект и да се натисне бутон Restore.

Забележка: В резултат на успешно извършване на операцията файла ще бъде възстановен на диска, и флага срещу неговото име ще се изключи. В случай че на диска вече съществува файл с идентично име, няма да бъде извършено възстановяване, и флага съответно няма да бъде изключен.

  • Изтриване на отбелязаните файлов от карантината (бутон Delete);
  • проверка на файлове в карантината (бутон Refresh).

 

Карантина