Прозорец Process List

Прозореца Process List съдържа списъка на стартираните процеси с посочване на ID на процеса, неговото име, път до файла. Също така се показва и допълнителна информация: описание и компания-производител на модула, състояние на модула (Hidden in memory), а също и резултат от проверката на цифровия подпис и проверка с антивирусното ядро.

Ако файла има цифров подпис, той се отбелязва със зелен цвят. Ако файла се детектира от антивирусното ядро, той се отбелязва с червен (точно детектиране) или жълт цвят (подозрение). Ако в модула са открити аномалии в състоянието на паметта на системата, той се отбелязва в жълт цвят. Всички останали модули се показват с черен цвят.

Флага Don’t display files digitally signed позволява да се изключи от списъка информацията за подписаните обекти.

Vba32 AntiRootkit process list Прозорец Process List
Прозорец Process List

 

Прозорец Process List