Прозорец Kernel-Mode Notificators

Прозореца Kernel-Mode Notificators предоставя информация за нотификаторите на  режима на ядрото, такива като: Create Process (нотификатор за създаване/спиране на процеса), Create Thread (нотификатор за създаване/спиране на поток), Load Image (нотификатор на зареждане на модул), Registry Callback (нотификатор за обръщения към регистъра).

При това се указват: тип на събитията, текущ адрес на обработчика в паметта и име на модула, предоставящ функцията-обработчик.

Vba32 AntiRootkit kernel notificators Прозорец Kernel Mode Notificators
Прозорец Kernel-Mode Notificators

Изтриването на инсталираните нотификатори се осъществява с помощта на бутони Remove и Remove All.

 

Прозорец Kernel-Mode Notificators