Определяне на SSDT прихващания

Vba32 AntiRootkit проверява цялостта на таблиците на системните сървиси (SSDT). При откриване на прихващане се показва името на модифицирания сървис, неговия пореден номер в таблицата SSDT, настоящия и текущия адреса на сървиса, а също така името на модула, осъществил прихващането.

Vba32 AntiRootkit ssdt hooks Определяне на SSDT прихващания
Определяна на SSDT прихващания

Възстановяването на откритите прихващания се извършва с помощта на бутони Restore и Restore All.

 

Определяне на SSDT прихващания