Прозорец Drivers and Services (from Registry)

Прозореца Drivers and Services (from Registry) е предназначен за проверка на списъка на драйвери и сървиси, записани в регистъра.

Външен вид на прозореца

Vba32 AntiRootkit drivers and services Прозорец Drivers and Services (from Registry)
Прозорец Drivers and Services

Режими на преглед на информация

За удобство при търсене може да се избират различни режими за преглед на списъка обекти:

1. При включена опция Check digital signature (проверка на цифрови подписи на откритите обекти), флага Don’t display drivers and services digitally signed позволява да се изключи от списъка информацията за подписаните обекти.

2. С помощта на изскачащото меню Type може да се избира типа на проверяваните обекти (само драйвери, само сървиси, всички обекти), а с помощта на меню Status – статуса на проверяваните обекти (активни, неактивни, или всички).

Предоставяна информация

За удобство на прегледа, информацията е представена във вид на таблица в която:

  • колона Name съдържа име на драйвера/сървиса;
  • колона Display name съдържа кратко описание на драйвера/сървиса;
  • колона Group съдържа име на групата, към която принадлежи дадения драйвер/сървис;
  • колона Image Path съдържа пълния път към проверявания драйвер/сървис;
  • колона Information съдържа резултата от проверка на драйвера/сървиса с антивирусното ядро.

Действия над откритите обекти

  • обновяването и проверката на списъка с откритите обекти става с натискане на бутон Refresh;
  • преглед на въведената в регистъра информация за драйвера/сървиса става чрез двойно щракване на мишката върху името на нужния модул;
  • активация/деактивация на драйвера или сървиса се извършва чрез включване/изключване на флага против името на драйвера или сървиса;

При това, в регистъра няма да се променя значението на параметъра Start, отговарящи за типа на зареждане на съответния драйвер/сървис. При деактивиране на драйвера или сървиса, цялата съответна информация, съдържаща се в ключа на регистъра, ще бъде пренесена в специално създаден ключ – Vba32Disable, откъдето тя може да се възстанови чрез активиране.

  • изтриването на информация за драйвер/сървис от регистъра става чрез натискане на бутон Delete.

В този случай цялата информация, съответстваща на избрания драйвер или сървис, ще бъде безвъзвратно изтрита от регистъра!

 

Прозорец Drivers and Services (from Registry)