Прозорец Autorun

Прозореца Autorun е предназначен за проверка на автоматичното стартиране и съпътстващите елементи.

Външен вид на прозореца

Vba32 AntiRootkit autorun Прозорец Autorun
Прозорец Autorun

Предоставяна информация

За удобство на прегледа, информацията за обектите е представена във вид на таблица, в която:

 • колона Name съдържа името на проверявания обект;
 • колона Image Path съдържа пълния път до проверявания обект;
 • колона Registry Path съдържа пълния път до ключа на регистъра, съдържащ информация за проверявания обект;
 • колона Information съдържа резултата от проверката на обекта с антивирусното ядро.

За удобство при търсене, предоставяната информация е разделена на следните раздели:

 1. раздел, съдържащ информация за текущи Autorun.inf файлове;
 2. раздел, съдържащ информация за всички регистрирани в системата многостепенни доставчици на услуги (LSP Providers);
 3. раздел съдържащ информация за елементи на автоматично стартиране, непосредствено записани в регистъра (раздел Registry и неговите подраздели);
 4. раздел, предоставящ информация за съдържанието на папките за автоматично стартиране (Shell Autostart Folders).

Действия над обектите

 1. Обновяване и проверка на списъка с обекти – извършва се с натискане на бутона Refresh;
 2. Преглед на записаната в регистъра информация за обекта – извършва се с двойно щракване на мишката върху името на нужния обект;
 3. Активация/деактивация на обект от автоматичното стартиране – извършва се с включване/изключване на флага срещу името на обекта.

При деактивация цялата съдържаща се в ключа на регистъра информация, съответстваща на избрания обект, ще бъде пренесена в специално създаден ключ – Vba32Disable, откъдето може при необходимост да се възстанови.

 1. Изтриването на информацията за обекта – става чрез натискане на бутон Delete.

При това, в зависимост от типа на обекта, ще бъдат направени следните действия:

 • При изтриване на информация от раздели Autorun.inf Files и Shell Autostart Folders, избраните файлове ще бъдат изтрити от диска;
 • При изтриване на информация от останалите подраздели на Registry, записа, съответстващ на избрания обект ще бъде изтрит от регистъра.

Внимание: Необмислени действия над обектите могат да доведат до нарушение на стабилността на работата на системата.

 

Прозорец Autorun