Прозорец AntiVirus Kernel Settings

Меню Edit – Settings извиква прозорец, с чиято помощ може да се настройва проверката на обекти с антивирусното ядро.

  • Флага Cache Files включва кеширане на файлове при проверка на обекти с антивирусното ядро.
  • Флага Detect Spyware, Adware, Riskware включва режим, при който антивирусното ядро престава да игнорира приложенията от клас Adware и Riskware. Обектите от този клас ще бъдат оценени като инфектирани.
  • Флага Thorough Mode включва наднормен режим на обработка на файлове.

Експертния анализ (Heuristic Analysis) позволява да се откриват неизвестни вредоносни програми и модификации на известни вредоносни програми, което осигурява по-надеждна защита на Вашия компютър. Вие можете да изберете ниво на експертен анализ.

Забележка: При увеличаване на нивото на експертния анализ се увеличава броя на неизвестните вредоносни програми, които ще бъдат открити. Но при това се увеличава количеството лъжливи сработвания.

Vba32 AntiRootkit avkernel settings Прозорец AntiVirus Kernel Settings
Прозорец AntiVirus Kernel Settings

 

Прозорец AntiVirus Kernel Settings