Главен прозорец на Vba32 AntiRootkit

Главния прозорец на Vba32 AntiRootkit е предназначен за показване на информация за проверка на системата. В прозореца се показва информация за прихванатите функции, скритите модули на ядрото и процесите.

За да започне проверката е необходимо да се натисне бутон Start.

Флаговете Use AntiVirus Kernel и Check digital signature са предназначени за управление на параметрите на проверка. Първия – активира проверка на откритите обекти от антивирусното ядро. Втория – включва проверка на цифровите подписи открити в обектите. По подразбиране тези флагове са включени.

Забележка: В случай, че антируткита не може да открие антивирусното ядро, флага.

Vba32 AntiRootkit main Главен прозорец на Vba32 AntiRootki
Главен прозорец на Vba32 AntiRootkit

За получаване на по-подробна информация служат прозорците, извиквани от меню Tools.

За включване/спиране на драйвера за подробен мониторинг на модулите на ядрото служат точките в меню ArKit Driver.

 

Главен прозорец на Vba32 AntiRootki