Графически интерфейс на Vba32 AntiRootkit

Модула Vba32 AntiRootkit е приложение с графически интерфейс. Надолу са описани всички прозорци и начина им за извикване.

Този раздел съдържа следните статии:

  • Главен прозорец на Vba32 AntiRootkit
  • Прозорец Autorun
  • Прозорец Drivers and Services (from Registry)
  • Прозорец Kernel Modules
  • Прозорец Process List
  • Прозорец Kernel-Mode Hooks
  • Прозорец Kernel-Mode Notificators
  • Прозорец Driver IO Handler’s Hooks
  • Прозорец AntiVirus Kernel Settings

 

Графически интерфейс на Vba32 AntiRootkit